Grunnsystem

Plattform for alarmmottak som skal benyttes i hele kommunen.

I størst mulig grad trådløst system og trådløse sensorer.

Varslinger som går til de ansattes smarttelfoner/ Ipader. Alle ansatte vil gå rundt med, og aktivt bruke smarttelefoner.

Varsling til den som skal ha oppdraget.

Mål om at det som skal journalføres går rett inn i el. Journal/ Profil.

 

Trygghetsalarmer

Lyngen kommune har digitale trygghetsalarmer. Det gjør at det ikke lenger er nødvendig med fasttelefonlinje for å ha trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen består av en alarmboks med toveis tale og en alarmenhet som bruker bærer på seg og som kan utløses ved behov. Alarmknappen er vanntett og kan være på i dusjen. 

Alle som har trygghetsalarm bør ha en kontaktperson som bor i nærheten som har tilgang til huset. Ved å ha en nabo som kan sjekke ved utløst alarm vil det komme noen i huset raskere, siden hjemmetjenesten kan være langt borte.

Ved utløst alarm sendes varsel direkte til hjemmetjenesten. Personell herfra vil ta kontakt med bruker via alarmboksen eller brukers telefon. Oppnås ikke kontakt med bruker ringes kontaktperson opp. Hjemmetjenesten rykker ut når det er nødvendig.

Det er mulighet for å koble opp ulike sensorer som varsler av seg selv, f.eks om ytterdøra blir åpnet på natt, eller at man ikke har kommet tilbake i senga etter toalettbesøk på natta. Forslag til løsning lages ut fra individuelle behov.

Når en har trygghetsalarm settes det opp en nøkkelboks på utsiden av hoveddøren. Inni boksen skal det ligge en husnøkkel. Dette er for at hjemmetjenesten skal kunne komme seg inn i huset ved utløst alarm.

Kommunen vil kreve inn egenbetaling som skal dekke abonnementsutgifter for trygghetsalarmen. Opplysninger om egenbetaling vil stå i vedtaket.

Mobile trygghetsalarmer/ GPS

Vi har også begynt å ta i bruk mobile trygghetsalarmer for de som kan gå seg bort, eller som av andre grunner har behov for å påkalle/ få hjelp utenfor hjemmet. Disse gir mulighet for å lokalisere hvor den som har alarmen befinner seg, og finnes i ulike varianter. Det er ønskelig med tett samarbeid med pårørende for å få det til å fungere.

Kommunen vil kreve inn egenbetaling som skal dekke abonnementsutgifter for trygghetsalarmen. Opplysninger om egenbetaling vil stå i vedtaket.

Medisindispenser

Vi har tatt i bruk Evondos elektronisk medisineringsstøtte. For å bruke denne må man få medisinene i multidose. Dette kan legekontoret ordne.  Medisindispenseren varsler når det er på tide å ta medisinen. Da trykkes det på en knapp så kommer medisinen man skal ha ut av dispenseren. Ved behov for hjelp til å få medisiner utdelt vil en nå først forsøke denne der det er mulig.

Hjelpemidler for varsling og sikkerhet internt i hus ved demens

Det finnes ulike løsninger som kan støtte opp om behov for varsling og sikkerhet i hus hvis noen i huset har fått problemer med hukommelse, tidsorientering m.v. Ofte ligger ektefeller på vakt på natt fordi en bekymrer seg for om ektefellen går ut eller annet. For at en skal kunne sove tryggere kan en da sette opp sensorer der en ønsker å få varsling om at det er bevegelse. F. eks en sensor på ytterdøren eller i stua. Det kommer da en alarm til den som ligger og sover om at nå har ytterdøren blitt åpnet, eller at nå er det noen som er å går i stua.

Det finnes også løsninger som gir beslutningsstøtte. Dvs at en leser inn en individuell beskjed som tidsinnstilles f.eks slik at hvis en åpner ytterdøra på natt kan den  si " Det er natt. Lukk igjen døra og gå inn og legg deg igjen" . På dagtid kan den si  "kle på deg yttertøy og gode sko før du går ut" - hvis det er et behov. Dette er for mange en god hjelp i hverdagen.

Løsninger for å følge med på dag, dato og tid på døgnet, samt få påminnelser om ting som skal huskes finnes det også i flere varianter.

Hvis en er engstelig for å glemme mat på komfyren finnes det også mulighet for å søke om komfyrvakt.

Hjelpemidler vurderes ut fra individuelle behov, og ergoterapeut i kommunen kan hjelpe til med å finne hva som dekker behovet og søke om aktuelle hjelpemidler til Nav Hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon

Teknologien utvikler seg fort, og vi ønsker å ta i bruk ting som dere innbyggere tenker vil kunne være aktuelt for å klare seg hjemme.

Kom gjerne med innspill, ideer og problemsillinger som burde løses. Dere kan da ta kontakt med Anette Samuelsen på tlf 905 72 917 eller mail anette.samuelsen@lyngen.kommune.no.

Søknad om trygghetsalarm eller andre tjenester sendes til Koordinerende enhet, Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet. Den kan også leveres på Lyngstunet eller Lenangen omsorgssenter.

Her er link til søknadskjemaet: søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf