I henhold til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser er det krav om elektronisk faktura fra alle leverandører til offentlige oppdragsgivere, og Lyngen kommune stiller krav om EHF-faktura til alle sine leverandører. Papirfaktura aksepteres ikke.

EHF-faktura står for elektronisk handelsformat, og informasjon om hvordan du og din bedrift eller organisasjon kan få dette på plass får du ved å kontakte egen bank. 

For å sende EHF-faktura til oss bruker du vårt org.nr.: 840 014 932.
Det gjelder for alle avdelinger og enheter.

Faktura til Lyngen kommune skal ha en fakturareferanse som angir intern mottakerenhet, det vi kaller ansvar og tjeneste, og evt. prosjektnummer. Eksempel 1300-1201-50188.

Betalingsfrist:

Betalingsfrist på faktura til Lyngen kommune skal være 30 dager iht. forsinkelsesrenteloven § 2 b.

Fakturaadresse til våre enheter og avdelinger er felles:
Lyngen kommune
<Navn på enhet/avdeling>
Strandveien 24
9060 Lyngseidet