Leie av lokaler, idrettshaller, -anlegg og gymsaler

Kommunestyret i Lyngen har vedtatt at lag og foreninger hjemmehørende i Lyngen får benytte idrettsanlegg og gymsaler gratis, mens andre kommuner, lag/foreninger fra andre kommuner, offentlige eller private organisasjoner og kommersielle aktører må betale.

Oversikt over lokaler og priser finner du i prisregulativet vårt nedenfor.

Bruk skjema nedenfor for booking av lokaler.

Utleie av utstyr til arrangement

Lyngen kommune har en del utstyr til utleie og her finner du oversikt over hvilket utstyr som leies ut. Listen oppdateres fortløpende. Alle kommunens lag/foreninger og innbyggere kan leie utstyret.

Dersom du ønsker å leie noe av utstyret, sender du bestilling på e-post til: post@lyngen.kommune.no

Under Gebyrer og priser nedenfor finner du oversikt over utstyr som leies ut.