Status løyper

Løype 1 Lenangen:  Stengt

Løype 2: Svensby: Scooterløypa fra Svensby til Trollvannet og til Storsteinnes er merket og åpen for bruk

Løype 3: Lyngseidet: Stengt