FORELDREFORBEREDENDE KURS

Tilbudet gis til alle som skal bli foreldre. 
Arrangeres 1-2 ganger per halvår etter behov. 
To kurstreff med jordmor og helsesykepleier. 
Fokus på fødsel, barseltid og samspill med barnet etter fødselen og på parforholdet.

Påmelding via jordmor eller ved å ta kontakt med helsestasjonen. 
Helsestasjon@lyngen.kommune.no
 

Mamma Mia selvhjelpsprogram som fremmer helse og trivsel

Mamma Mia er et selvhjelpsprogram som fremmer helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeten og etter fødsel. Både når alt går som en drøm og når livet er litt vanskelig.

Mamma Mia er et nettbasert program som retter seg til gravide og barselkvinner, fra uke 22-25 i svangerskapet og til babyen er 6 måneder 
Appen Mamma Mia er utviklet for å styrke relasjonen mellom mor og barn, involvere partneren på en god måte og forebygge svangerskaps- og barseldepresjon. Les mer om MammaMia på bufdir hjemmesider.
 

Mamma Mia app

Ta kontakt med jordmor eller helsesykepleier om du har spørsmål om appen. 
Helsestasjon@lyngen.kommune.no
 

ICDP- FORELDREVEILEDNING

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Mål:
1.    Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
2.    Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig sensitivt samspill mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
3.    Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

ICDPs filosofi er at den beste måten å støtte et barn på, er å trygge og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner. De 3 dialogene og 8 tema for godt samspill er enkle hjelpemidler for bevisstgjøring.

Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Det er et helt grunnleggende kurs som passer for alle foreldre, hvor du lærer mer om hvordan du skaper et godt samspill.


Hva er ICDP? – ICDP Norge

Kurset holdes av 2 sertifiserte veiledere. 
Kurset tilbys en gang i året, vinter/ vår. 
Et vanlig kurs går over 8 ganger og varer ca. 2.t hver gang.
Kurset er gratis.

For mer informasjon om kurs i Lyngen kan du ta kontakt med helsestasjonen 
Tlf. 40028598 eller e-post helsestasjon@lyngen.kommune.no

COS P- FORELDREKURS

Kurs for alle foreldre med barn i alderen 0 – 6 år. Kurset er video- og     refleksjonsbasert. 
Du lærer å fremme trygg tilknytning til barnet ditt ved blant annet å:
-    Observere og imøtekomme barnets ulike behov
-    Hjelpe barnet med å regulere sine følelser
-    Ta ledelse når det er nødvendig
-    Håndtere egen frustrasjon når barnet utfordrer deg

For mer informasjon:

Circle of Security Parenting (COS P) | Bufdir

Kurset holdes av to sertifiserte veiledere. 
Et vanlig kurs går over 8 ganger og varer ca. 1,5 t hver gang.
Kurset er gratis.

Helsestasjonen vil tilby dette kurset høsten 2024. 
For mer informasjon om kurs i Lyngen kan du ta kontakt med helsestasjonen 
Tlf 40028598 eller e-post helsestasjon@lyngen.kommune.no