Ungdomsklubben GLA

Ungdomsklubben GLA

  • Mandager 18.00-21.00: Treffpunkt (fra 6.klasse)
  • Onsdager 17.00-19.30: GLA. Mellomtrinnet
  • Onsdager 19.30-22.00: GLA. 8.-10.klasse
  • Fredager 17.00-20.00: GLA. Mellomtrinnet
  • Fredager 20.00-23.00: GLA. 8. klasse og opp

Ved henting skal foreldre vente ute.

Alle besøkende må registrere seg med fullt navn, og kontaktinformasjon til foresatte.

GLA holder til i Skoleveien 27.

Klubbleder er Vidar Ballovarre.
Send e-post
Tlf: 400 28 614

Finn ungdomsklubben på Facebook for mer informasjon om åpningstider: Ungdomsklubben GLA

 

Aktiv Lyngen

Aktiv Lyngen lager tiltak for og med ungdom for å skape gode opplevelser. Aktiv Lyngen har mange varierte aktiviteter for barn og unge i Lyngen, og har fokus på aktiv voksendeltagelse på ungdommens arena.

Vi har lav terskel for at du kan ta kontakt med oss dersom du opplever utfordringer.

  • Elever i videregående eller deres foreldre som ser et behov for støtte, kan ta kontakt med Thomas Wedege på 906 67 084
  • Foreldre og barn og unge i Lyngen kan ta kontakt med Kåre Bjørnar Olsen på 400 28 622
  • Fortløpende informasjon om aktivitetere finner dere på:(2) Aktiv Lyngen | Facebook.

Aktivitetsplan 

 
Dag og tid Aktivitet Kontaktperson
Mandager 1800-2100 Treffpunkt Lyngseidet (gammelskolen) Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Tirsdager 1800-2000 Ungdomsklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Tirsdager 1500-2100 Mekkegarasje Kåre B og Jan Erik Langgård
Tirsdager fra 1700 Treffpunkt for videregående elever i Tromsø(annenhver uke) Thomas Wedege (906 67 084) Ellen Helsing
Onsdager 1800-2000 Familieklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Torsdager 1500-2100 Mekkegarasje Kåre B og Jan Erik Langgård
Fredager 1900-2200 Åpen hall- klatring og fotball Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Ungdommens turgruppe Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Skoleferie- tilbud- kunngjøres på FB og hjemmeside Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Løpende Ungdom i arbeid- småjobbsentral Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)