2023/2024

HØST 2023

Måned

Fridager

Antall skoledager

August Skolestart mandag 21.august 9
September Ingen fridager 21
Oktober Høstferie 4.-6.oktober 19
November Felles planleggingsdager mandag 13. og tirsdag 14. november (fridager for elevene) 20
Desember Siste skoledag før jul onsdag 20.desember 14
Antall dager høst 2023   83

VÅR 2024

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar Første skoledag
onsdag 3. januar
21
Februar Vinterferie 26.februar -1 mars 17
Mars Påskeferie 25.mars-1.april 15
April Første skoledag etter påske tirsdag 2.april 21
Mai

Offentlig høytidsdag mandag 1.mai

Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai

Fri fredag 10.mai

Grunnlovsdag 17.mai 

 2.pinsedag 20.mai

18
Juni Siste skoledag fredag 21.juni 15
Antall dager vår 2023   107
Antall dager hele skoleåret   190

 

 

 

 

 

 

 

2024/2025

HØST 2024

Måned

Fridager

Antall skoledager

August Skolestart mandag 19.august 10
September Ingen fridager 21
Oktober Høstferie 2.-4.oktober 16
November Felles planleggingsdager mandag 18. og tirsdag 19. november (fridager for elevene) 19
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.desember 15
Antall dager høst 2024   85

VÅR 2025

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar Første skoledag
mandag 6. januar
20
Februar   20
Mars Vinterferie 3.-7.mars 16
April Påskeferie mandag 14. t.o.m. mandag 21.april. Første skoledag etter påske tirsdag 22.april 16
Mai

Offentlig høytidsdag torsdag 1.mai.

Fri fredag 2.mai 2. 

Kristi himmelfartsdag 29.mai

19
Juni 2. pinsedag mandag 9. juni Siste skoledag fredag 20.juni 14
Antall dager vår 2025   105
Antall dager hele skoleåret   190