Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning ved behov, til deg som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • oppfølging og tilsyn
  • hjelp til administrering av medisiner
  • sårbehandling
  • prøvetaking, undersøkelse og injeksjoner
  • opplæring og veiledning
  • omsorg ved livets slutt

Kontaktinformasjon hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytre Lyngen tlf. 482 63 407

Hjemmesykepleie Lyngseidet tlf. 474 72 011

Hjemmesykepleie Koppangen tlf. 916 93 451

Hjemmesykepleie Furuflaten tlf. 916 17 214

Hjemmesykepleie Svensby tlf. 913 17 770