Opplæringstilbud: 

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere.
  • Grunnskoleutdanning for voksne
  • Spesialundervisning – særlig tilrettelagt undervisning.
  • Formidling av logopedtjeneste for voksne.

Undervisning på dagtid: 

  • Mandag – fredag: 09.00 – 14.30. Tidspunkt avtales med avdelingsleder.

Vi har for tida ikke tilbud på kveldstid. 

 

Flykningtjenesten

Voksenopplæringa i Lyngen og flykningtjenesten har fått felles administrasjon.

Velkommen!