Opplæringstilbud

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Grunnskoleutdanning for voksne
  • Spesialundervisning – særlig tilrettelagt undervisning.
  • Formidling av logopedtjeneste for voksne.
  • Norskopplæringstilbud for arbeidsinnvandrere Søknadsskjema norskopplæring for arbeidsinnvandrere.
  • Introduksjonsprogram

Les mer om retningslinjer for gratis norskopplæring for arbeidsinnvandrere.

Undervisning på dagtid

  • Mandag – fredag: 09.00 – 14.30. Tidspunkt avtales med avdelingsleder

Vi har for tiden ikke tilbud på kveldstid. 

Flykningtjenesten

Voksenopplæringa i Lyngen og flyktningtjenesten har felles administrasjon.

Velkommen!