Hvem?

Logopeden dekker både medfødte og ervervede vansker, hovedsakelig innen disse fagområdene: 

  • Språklydsforstyrrelser
  • Artikulasjons- og munnmotoriske vansker
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  • Kommunikasjonsvansker ved nevrologisk sykdom (hjerneslag, Parkinson o.l.)
  • Afasi 
  • Taleapraksi
  • Dysartri

Hvor?

Logopedoppfølginga gis på skolen og i barnehagen eller på logopedkontoret på Eidebakken skole. Ved behov kan logopedoppfølginga gis hjemme eller digitalt.

Hvordan?

Lavterskeltilbud

Foresatte søker på vegne av barn under 18 år. Hørselen må være sjekket før logopedoppfølging starter. Dette er foresatte sitt ansvar. I skjemaet spørres man om synsundersøkelse. Her kan man skrive ikke aktuelt dersom det ikke dreier seg om lese- og skrivevansker.

Voksne søker i samråd med helsepersonell og evt. verge. Det må foreligge legeerklæring ved søknad om logopedoppfølging. Samtykke til innhenting av relevant informasjon for logopedoppfølging må vedlegges søknaden.

 Logopeden tar direkte kontakt med foresatte, barnehage/skole eller den voksne for avtale om oppstart av logopedoppfølginga.

Logopedoppfølging etter vedtak

Det kan også gis logopedoppfølging etter barnehageloven eller opplæringsloven. Det er foresatte og barnehage/skole/helse som skal henvise til PPT. Vedtak om logopedoppfølging blir fattet etter sakkyndig tilrådning fra PPT.