Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023

Barnehagene i Lyngen har 6 planleggingsdager per år. For barnehageåret 2022/2023 er planleggingsdagene satt til:

  • Torsdag 18. og fredag 19. august 2022
  • Mandag 3. oktober 2022 (interkommunal kursdag)
  • Tirsdag 15. november 2022
  • Mandag 6. mars 2023
  • Fredag 19. mai 2023

 

Ferie

Barna skal ha ferie i 4 uker i løpet av barnehageåret. Minst 3 av disse ukene avvikles sammenhengende i løpet av sommermånedene (juni, juli og august). Beskjed om barnets sommerferie gis barnehagen innen 1. mai. Dersom barnehagen ikke har mottatt beskjed om barnets sommerferie, vil barnet settes på sommerferie i uke 28, 29 og 30. Beskjed om uttak av feriedager fra den 4. uka gis minimum en uke i forveien. Det er ikke mulig å ta ut ferie på planleggingsdager. Barnehagene i strekningen Lyngseidet – Furuflaten samarbeider om sommeråpning i uke 28, 29, 30 og 31. Lenangen barnehage holder stengt i uke 28, 29 og 30.

Helligdager

Barnehagene holder stengt julaften, 3. juledag og nyttårsaften. Skriftlig melding om behov for barnehageplass i romjulen må være barnehagen i hende innen 10. desember. Åpningstid i forbindelse med romjula er kl. 10:00 – 14:00, med mulighet til utvidelse inntil 7,5 timer etter nærmere avtale.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.