Koronavaksine

Vaksineanbefaling for høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester

Koronavaksine og influensavaksine kan tas samtidig. Ved samvaksinering settes vaksinene i hver sin arm.

Planlagte vaksinasjonsdatoer

Helsestasjon 1.etg Lyngstunet :

 • drop-in vaksinering av influensa og koronavaksine mandag 15. januar og mandag 22. januar kl. 14.00-15.00.

Timebestilling

Time kan bestilles digital via Timebestilling Remin. Ønsker du å ta kornavaksine samtidig, må du legge inn to timebestillinger, en for hver av vaksinene. 

Du kan også bestille time per telefon:

mandag-fredag kl. 09.30-11.30 og kl. 12.30-14.30 på følgende nummer: Tlf. 40028500, 40028564 eller 40028598.

Pris

koronavaksinen er gratis.

Om årets kornavakisne 

Vaksinene som tilbys er oppdatert

Koronavaksinen som tilbys fremover er Comirnaty Omicron XBB.1.5. Vaksinen er tilpasset virusvarianter som er antatt å dominere fremover. Vaksinen kan gis fra 6 måneders alder, og har samme innhold som de tidligere mRNA vaksinene. mRNA innholdet i vaksinen som tilbys er tilpasset de ulike aldersgruppene 6 måneder - 4 år, 5-11 år og 12 år og eldre.  

Les mer om koronavaksine FHI

Influensavaksine

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Koronavaksine og influensavaksine kan tas samtidig. Ved samvaksinering settes vaksinene i hver sin arm.

Planlagte vaksinasjonsdatoer

Helsestasjon 1.etg Lyngstunet :

 • drop-in vaksinering av influensa og koronavaksine mandag 15. januar og mandag 22. januar kl. 14.00-15.00.

Timebestilling

Time kan bestilles digital via Timebestilling Remin. Ønsker du å ta kornavaksine samtidig, må du legge inn to timebestillinger, en for hver av vaksinene. 

Du kan også bestille time per telefon:

mandag-fredag kl. 09.30-11.30 og kl. 12.30-14.30 på følgende nummer: Tlf. 40028500, 40028564 eller 40028598.

Pris

Influensavaksinen koster kr 150,-

Om årets influensavaksine

Årets influensavaksine er satt sammen for å beskytte mot de fire stammene, to influensa A- og to influensa B-stammer som er antatt å kunne dominere i løpet av vinterhalvåret på den nordlige halvkule.  Innholdet i vaksinen er anbefalt av verdens helseorganisasjon og er basert på global overvåkning av influensavirus. 

Les mer om influensavaksine FHI

 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Du kan lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet på HelseNorge nettsider. Det er helestasjonen i Lyngen som setter vaksinene i barnevaksinasjonprogrammet. Du kan kontakte helsestasjonen på telefonnummer 400 28 598.

Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

 • Alle personer over 65 år. 
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

 

Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FHI

Reisevaksiner

Dersom du skal ut og reise og ønsker informasjon om vaksinasjon kan du ta kontakt med helsestasjonen. Vi er behjelpelig med å finne hvilke vaksiner du har behov for. Se også informasjon om reisevaksiner på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør settes i god tid før avreise så det anbefales å bestille time i god tid. Til enkelte land/områder anbefales vaksiner som må gis i flere doser før avreise. Det er ikke alle vaksiner vi har på lager og det må også påregnes noe bestillingstid. 

Det anbefales derfor at du tar kontakt med oss gjerne to måneder før avreise for å undersøke hvilke vaksiner som bør tas, og om det er noe som må bestilles. 

 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg og dine barn under 16 år.  

Hvor mye du må betale er avhengig av hvilke vaksiner du skal ta.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt på HelseNorge

 

Ta kontakt på telefonnummer 400 28 598 for å bestille time til reisevaksinasjon.