Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024

Barnehagene i Lyngen har 6 planleggingsdager per år. For barnehageåret 2023/2024 er planleggingsdagene satt til:

  • Torsdag 17. og fredag 18..august 2023
  • Tirsdag 14. november 2023
  • Fredag 15.mars 2024
  • Fredag 10 mai 2024
  • Mandag 24.juni 2024

Planleggingsdager barnehageåret 2024/2025

Barnehagene i Lyngen har 6 planleggingsdager per år. For barnehageåret 2024/2025 er planleggingsdagene satt til:

  • Torsdag 15. og fredag 16.august 2024
  • Mandag 4.november 2024
  • Fredag 17.januar 2025
  • Fredag 2.mai 2025
  • Fredag 30.mai 2025

 

 

Ferie

Barna skal ha ferie i 4 uker i løpet av barnehageåret. Minst 3 av disse ukene avvikles sammenhengende i løpet av sommermånedene (juni, juli og august). Beskjed om barnets sommerferie gis barnehagen innen 1. mai. Dersom barnehagen ikke har mottatt beskjed om barnets sommerferie, vil barnet settes på sommerferie i uke 28, 29 og 30. Beskjed om uttak av feriedager fra den 4. uka gis minimum en uke i forveien. Det er ikke mulig å ta ut ferie på planleggingsdager. Barnehagene i strekningen Lyngseidet – Furuflaten samarbeider om sommeråpning i uke 28, 29, 30 og 31. Lenangen barnehage holder stengt i uke 28, 29 og 30.

Helligdager

Barnehagene holder stengt julaften, 3. juledag og nyttårsaften. Skriftlig melding om behov for barnehageplass i romjulen må være barnehagen i hende innen 10. desember. Åpningstid i forbindelse med romjula er kl. 10:00 – 14:00, med mulighet til utvidelse inntil 7,5 timer etter nærmere avtale.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.