Intranett

Lyngen kommunes intranettside for ansatte er http://intranett.lyngen.kommune.no

Innlogging
Ditt brukernavn for å logge inn på kommunens skytjenester er i stilen ola.nordmann@lyngen.kommune.no. Den kommunale kontoen har også et alternativt brukernavn i kortform som kun kan brukes ved innlogging på de kommuale PCene, f.eks. ON0101.

Multifaktorautentisering
Ved første innlogging blir du bedt om å sette opp multifaktor autentisering. Dette er nødvendig for å sikre kontoen din.

Se egen veiledning.

Passordkrav
Nye passord må være minst 14 tegn, og bestå av både store og små bokstaver, samt nummer eller spesialtegn.

 

Intranettet viser nyheter fra arbeidsgiver, og har snarveier for å gå videre til andre systemer, deriblant Compilo og ERP Kommune.


 

ERP Kommune og Travel & Expense

wGB 6q 5bXKv 5AAAAAABJRU 5ErkJggg==

ERP Kommune (for lønnsslipp, registrering timelister, egenmeldinger, ferie og annet fravær).  
NB!  Dersom du havner på nettsiden CloudID, skriv inn @lyngen.kommune.no i brukernavnfeltet og trykk "neste".
Direkteadresse: http://erp.lyngen.kommune.no 

Lenke til Time & Expense (for reiseregninger, utlegg)

Kvalitetssystem Compilo

 0WLcAAAAASUVORK 5CYII=

Her finnes sikkerhetshåndbok, retningslinjer, avviksmelding m.m.
Alle ansatte i Lyngen kommune skal ha tilgang til kvalitetsstyringsverktøyet vårt, også vikarer, og kan logge seg på med mobiltelefon, nettbrett eller hjemme-PC via vår intranettside. Dersom du ikke får logget deg på, ta kontakt med din leder.
Direkteadresse dersom man ikke går via intranett: https://login.ksx.no/lyngen

Office 365 og e-post

Direkteadresse dersom man ikke går via intranett: https://office.com og https//outlook.office.com.
Merk at ikke alle ansatte har en egen kommunal e-postadresse/-boks.
E-post kan også åpnes via appen Microsoft Outlook på Android og iOS.