Intranett

Lyngen kommunes intranettside for ansatte er http://intranett.lyngen.kommune.no

Innlogging
Ditt brukernavn for å logge inn på kommunens skytjenester er i stilen ola.nordmann@lyngen.kommune.no. Den kommunale kontoen har også et alternativt brukernavn i kortform som kun kan brukes ved innlogging på de kommuale PCene, f.eks. ON0101.

Multifaktorautentisering
Ved første innlogging blir du bedt om å sette opp multifaktor autentisering. Dette er nødvendig for å sikre kontoen din.

Se egen veiledning.

Passordkrav
Nye passord må være minst 14 tegn, og bestå av både store og små bokstaver, samt nummer eller spesialtegn.

 

Intranettet viser nyheter fra arbeidsgiver, og har snarveier for å gå videre til andre systemer, deriblant Compilo og ERP Kommune.


 

ERP Kommune

ERP Kommune (for lønnsslipp, registrering timelister, egenmeldinger, ferie og annet fravær).  
NB!  Dersom du havner på nettsiden CloudID, skriv inn @lyngen.kommune.no i brukernavnfeltet og trykk "neste".
Direkteadresse: http://erp.lyngen.kommune.no 

Ansatte uten kommunal konto vil motta en epost med invitasjon til økonomisystemet. Klikk her for veiledning
Har du likevel problemer med pålogginga, kontakt kommunens IT-support på:support2.PNG

Om du allerede har en kommunal konto, er det denne kontoen som skal brukes ved innlogging.

OBS! Dersom du havner på nettsiden CloudID, skriv inn @lyngen.kommune.no i brukernavnfeltet og trykk "neste".

I systemet kan du levere timelister, reiseregninger, registrere egenmeldinger, ferie og annet fravær. 
Brukerveiledninger finner du i eLæringsportalen - Alle ansatte

Denne løsninga er ikke tilpasset mobiler, så vi anbefaler at du bruker PC eller nettbrett når du logger på første gang.

Har du spørsmål om bruk av selve ansattflaten i ERP, ta kontakt med din leder eller en kollega.

Travel & Expense

For reiseregninger eller refusjon av utlegg bruker vi Travel & Expense.

Lenke til Time & Expense (for reiseregninger, utlegg)

Ansatte som har kommunal konto får enklest tilgang via intranett.

Opplæringsfilm kjørebok

Travel&Expense er tilpasset mobiltelefon, noe som gjør at du enkelt kan ta bilder av kvitteringer, fortløpende skrive kjørebok og levere reiseregning uten å være avhengig av PC.

Kvalitetssystem Compilo

Her finnes reglement, retningslinjer, avviksmelding m.m.
Alle ansatte i Lyngen kommune skal ha tilgang til kvalitetsstyringsverktøyet vårt, også vikarer, og kan logge seg på med mobiltelefon, nettbrett eller hjemme-PC via vår intranettside. Dersom du ikke får logget deg på, ta kontakt med din leder.
Adresse dersom man ikke går via intranett: https://login.ksx.no/lyngen

Office 365 og e-post

Direkteadresse dersom man ikke går via intranett: https://office.com og https//outlook.office.com.
Merk at ikke alle ansatte har en egen kommunal e-postadresse/-boks.
E-post kan også åpnes via appen Microsoft Outlook på Android og iOS.

Under Dokumenter finner du veiledning til hvordan du logger på Lyngen kommune sine systemer med multifaktor autentisering.

eLæringsportal ERP Kommune

eLæringsportalen til ERP Kommune ligger åpent til bruk for alle ansatte, og du kan fritt klikke deg inn på de ulike områdene.

Her er noen snarveier til det som er relevant for ansatte:

Opplæring for alle ansatte

Opplæring fakturabehandling

For ledere og ansatte innen HR (EvryOne)

Fraværsregistrering