Formålet med avlastning er å:
• hindre overbelastning
• gi deg nødvendig fritid og ferie
• gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter
 
Et avlastningsopphold kan gis ved:
• Lyngstunet helse- og omsorgssenter
• Lenangen omsorgssenter
• Solhov bo- og aktivitetssenter