Omsorgsbolig er betegnet som eget hjem, og en betaler husleie og egenandeler. Det er mulighet for å kjøpe måltidene, enten alle eller bare middag. Måltidene spises i fellesarealer.

Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved innflytting, finner du nedenfor under Dokumenter.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med omsorgsboligene på Lyngstunet med disse numrene:
3. etasje -1: 418 65 693
3. etasje - 2: 418 65 694