Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det. Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller ikke. Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratets hjemmeside om spesialpedagogisk hjelp.

Logoped barnehage

Martine Selnes

logoped

Tlf 95255258

Arbeidssted: Kavringen barnehage