Rådgiveren kan for eksempel hjelpe deg med å

  • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine
  • gjøre avtaler med dem du skylder penger til
  • finne opplysninger om dine rettigheter og plikter
  • kontakte namsmannen
  • søke om gjeldsordning

Kontakt NAV Lyngen

Les mer og gjeldsrådgivning på NAV nettsider