Hvem kan få dagtilbud?

Målgruppe for dette tilbudet er personer med:

  • Demens
  • kognitiv svikt
  • psykiske plager

Aktivitetstilbud

Tilbudet kan gjennomføres i grupper, små grupper eller en til en. Deltagere blir kjørt til og fra aktiviteter.

Eksempler på aktiviteter:

  • sangkveld
  • handletur
  • andakt

Er du usikker på om tilbudet passer for deg, kan du benytte deg av tilbudet som gjest før du søker.