Kommunen disponerer midler til flere tilskuddsordninger innenfor skogbruk.

NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir økt verdiskaping i skog eller tiltak som ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av skogbrukseiendom over 10 dekar kan søke. Søknader behandles fortløpende.

Kontakt kommunen for mer informasjon. Vi kan hjelpe til med veiledning i forhold til aktuelle prosjekt og utfylling av skjema kart mm.

Søknadskjema til NMSK-midler