Statsforvalteren har tatt initiativ til denne informasjonen:

Atomberedskap - info fra DSA

Lenke til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet