Hva tilbyr vi?

Vi har hjelpemidler som kan hjelpe deg til forflytning, personlig stell og hygiene.

Eksempler på hjelpemidler er: rullator, rullestol, arbeidsstol, dusjkrakk, dusjstol, toalettforhøyer, toalettstol, støttestang 

Hjelpemidler til kortvarig utlån er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov. 

For kortvarig utlån er leieperioden som hovedregel begrenset til tre måneder. 

Langvarig behov for hjelpemidler

Har du en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Et hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer hvis du har en funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få hjelpemidler?

For å få et hjelpemiddel må det være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: 

  • få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • mestre hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
  • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
  • kunne bli pleid i hjemmet

For noen kan behandling, trening eller innlæring av nye teknikker være hjelp god nok, og vurderes ofte før eventuelle hjelpemidler tas i bruk. Ta kontakt med oss for vurdering av hvilke tiltak som er aktuell for deg.

Søk hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentral