Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

  • Høy feber – særlig hos barn
  • Moderate pustevansker
  • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • Slapt og medtatt barn eller voksen
  • Alvorlig psykisk sykdom
  • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • Kuttskader som må sys
  • Mistanke om brudd