Transporttjentesteordningen (TT-ordningen) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkeskommunen skal forvalte til personer som på grunn av varige funksjonshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Med varig menes minst 2 år, og det skal legges til grunn graden av funksjonshemmingen. Ordningen er ment til bruk for fritidsaktiviteter og ikke til bruk på reiser til lege/fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden

NB! Det er nå fortløpende behandling av søknader om TT-kort og den tidligere ordningen med søknadsfrist 2 ganger i året gjelder ikke lenger. 

Søknad om TT-kort sendes til bostedskommune og vil bli behandlet fortløpende. Svar på søknad vil bli gitt innen ca. 4 uker og TT-kort vil bli sendt til bruker så snart søknad er behandlet og godkjent.

Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende inn ny søknad og legeerklæring. Brukere med varig godkjenning trenger ikke søke på nytt.

For nærmere informasjon, kontakt saksbehandler på Lyngstunet, tlf. 400 28565 (Torsdag og fredag. Onsdag i oddetallsuker)

Søkes på eget søknadsskjema som du finner nedenfor.