Hva bruker kommunen befolkningsvarsel til?

Vi bruker befolkningsvarsling til å informere våre innbyggere i situasjoner hvor det er eller kan bli fare for liv og helse, eller andre hendelser hvor det er viktig å informere raskt som f.eks. kokepåbud, arbeid på vann og avløpsanlegg, stengt vei pga. veiarbeid o.l. 

Hva må du gjøre som innbygger?

For at Lyngen kommune skal kunne benytte denne varslingsmetoden til kommunens befolkning, er det viktig at vi har oppdatert og korrekte telefonnummer registrert fra alle husstander, fritidsboliger og bedrifter.

I linken nedenfor kommer du til innbyggerportalen som brukes til å registrere eller oppdatere egen kontaktinformasjon i forhold til varsling. Det gjelder også kontaktpersoner i bedrifter. Hvis du har en fritidsbolig i Lyngen kommune har du anledning til å legge inn adressen og telefonnr, og dermed får du også varsel fra Lyngen kommune.

Klikk på linken for å vedlikeholde kontaktinformasjon for din hustand eller bedrift!

Innlogging (everbridge.eu)