Hovedreglene for grensejustering er:

  • En eiendom kan få økt eller redusert arealet med inntil 5 %
  • Maksimalt areal som kan grensejusteres er 500 kvm, uavhengig av prosentandel
  • Ingen eiendom kan avgi mer enn 20 % av sitt areal før justeringen
  • Verdien av arealet som justeres kan ikke overstige 1G (folketrygdens grunnbeløp)

Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. Slike saker skal behandles hos kommunen ved oppmålingsforretning, og de registrerer de nye grensene i matrikkelen.

Slik søker du

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Vedlegg:

  • kart som viser ønsket grense