Ergoterapeuter har kompetanse på å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelsene. 

Ergoterapeuten kan:
• Kartlegge din aktivitetsutførelse
• Tilrettelegge dagliglivet
• Gi råd og veiledning om hvordan boligen og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg
• Tilby samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå, og dine ønsker for fremtiden
• Legge til rette for at du skal kunne utføre/mestre dine daglige aktiviteter
• Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler