Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

  • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte 
  • å arbeide forebyggende med egen helsesituasjon 
  • hvilke rettigheter du har som pårørende 
  • hvilke tilbud som finnes til pårørende