Dette er fastsatt gjennom forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Denne er er hjemlet i forurensningsloven og energiloven.

Les mer i veilederen M-1083, utgitt av Miljødirektoratet. Denne finner du på deres hjemmeside, her.

Lyngen kommune følger de sentrale lover og forskrifter.

Din tank - ditt ansvar

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være tillat å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Flere husstander har allerede gått bort fra oljefyring, men har fortsatt tanken nedgravd i hagen. Disse inneholder ofte olje eller parafin og utgjør en betydelig forurensningsfare.

Det er huseiers ansvar og forebygge lekkasje samt rydde opp i eventuell forurensing som oppstår. Dette følger av forurensningslovens forbud mot å forurense, §7.

Har du en nedgravd oljetank som ønskes fjernet skal denne i utgangspunktet tømmes og leveres godkjent mottak. Dersom dette ikke lar seg gjøre av ulike årsaker kan man søke kommunen om at denne i steden rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende. Dette må også utføres av fagkynding foretak. Før du starter med sanering og fjerning av oljetanken er det viktig at du finner frem informasjon om tanken. Det viktigste er:

  • Alder
  • Størrelse
  • Hvor er tanken, rørene og ledningen plassert?
  • Hvilken materiale er den laget av? (glassfiber, stål..)
  • Innhold

Når tanken er fjernet meldes dette inn til kommunen på eget skjema, "Journal for installasjon og sanering av oljetanker", her. PDF document ODT document

Andre linker:

Miljødirektoratet: Nedgravde oljetanker - ofte stilte spørsmål

Forurensningsloven

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Oljefri.no

Lyngenfjord brann og redning