Parkeringsavgift - tilrettelegging for aktiviteter i naturen

Avgiften skal benyttes til drift av parkeringsplasser og toaletter i tilknytning til aktuelle aktivitetsområder. Dette er parkeringene i Koppangen, Fastdalen, Sommerset på Lyngseidet, Furuflaten, ved idrettshallen, Sandneset, Sør-Lenangsbotn og Russelv.

Fortsatt gjenstår en lang liste over plasser som bør tilrettelegges, både for å tilgodese brukerne og for å hindre at det oppstår risiko i forhold til trafikksikkerhet og konflikter ved bruk av private avkjøringer og gårdsplasser.

Lyngen kommune har god gjenklang som reisemål for mange og som bosted for innbyggerne. Gjennom bedre tilrettelegging ønsker kommunen å gi gode opplevelser både til de fastboende og tilreisende, og slik bidra til bærekraftig besøksforvaltning som skaper trivsel.

Strategisk reiselivsplan 2017-2020 for Lyngen kommune har da også som visjon

at Lyngen skal være et ledende reisemål tuftet på naturbaserte bærekraftige opplevelser og høy kvalitet basert på lokale reiselivsbedrifter med god lønnsomhet.

Kommunen håper at tilretteleggingen blir godt mottatt, og at brukerne lojalt støtter opp for at tilbudet kan utvides til nye steder der man har registrert behov.

Ordningen er behandlet i Lyngen kommunestyre som sak 87/16 i møte den 16. juni 2016, med sluttbehandling som sak 39/19 i møte den 13. juni 2019.

Årskort og parkering i Sør-Lenangsbotn?

Har du kjøpt årskort og planlegger å bruke parkeringa for Blåisvatnet (Sør-Lenangsbotn)?

Du må i såfall huske å aktivere «Kameraparkering» i EasyPark appen.

Betalingsløsning

Fra og med 1. januar 2023 må også kommunens innbyggere betale for utmarksparkeringene merket med EasyPark skilt. Dette iht. lovverket som krever likebehandling av innbyggere og gjester, samt vedtak i kommunestyret.

Betaling for innbyggerbetaling/årskort kan gjøres gjennom EasyPark appen som kan lastes ned fra Apple Store eller Play Butikk.

Det blir opprettet et eget betalingsvalg i EasyPark appen som også vil dekke innbyggerbetaling/12- måneders parkering (årskort). Følgende gjelder for denne;

  • «12 mndr. betaling/long-term payment» kan velges fra 2.1.2023. Når betalt gjelder betalingen for samtlige av EasyPark plassene i Lyngen kommune og løper i 12 mndr. fra kjøp.
  • Betalingen går fra dato i år 202X til samme dato året etterpå. Brukeren vil få varsel når 12 måneders perioden utløper gitt at push varsel i mobilen er satt på.
  • Betalingen gjelder for den bilen og det bilnummeret som du registrerer i appen.
  • Spørsmål kan rettes til Lyngen kommune v/utviklingsavdelingen (77 70 10 00)