Innkjøpssjef i Nord-Troms er for tiden ubesatt, mer informasjon kommer.

I tillegg er økonomisjef kommunens koordinator og kan kontaktes ved spørsmål om anskaffelser i Lyngen kommune.

Kommunens gjeldende reglement for anskaffelser er vedtatt av kommunestyret.