Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål English

Miljørettet helsevern

Kommunens ansvar for miljørettet helsevern er regulert av flere lover, bl.a. folkehelse- og helseberedskapsloven, i tillegg til forskrift om miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er kort forklart arbeid for å fremme folkehelse og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsa vår. I Lyngen kommune er det faglige ansvaret delegert til kommuneoverlegen, men det er også mange flere i vår kommune som bidrar i dette arbeidet.

Du kan lese mer om miljørettet helsevern på sidene til Helsedirektoratet: Miljø og helse - Helsedirektoratet

Har du spørsmål, ta kontakt med kommuneoverlegen

childhood  1884281 (Pixabay.com)

Aktuelt

Kommunevapen med hvitt rundt2

VANNMANGEL - Lyngseidet vannverk

Melding fra Teknisk drift i Lyngen kommune til abonnenter Lyngseidet vannverk: På grunn av lite tilsig til Lyngseidet vannverk oppfordres alle abon...
ingen bilde

Grunneiertillatelse til jakt på rovvilt

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i 2024. Jakta starter 1. feb. og kan pågå til utgangen av mars om ikke kvota blir fylt. Det pågår derfor aktivi...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk