Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte.

Hvordan søke bostøtte?

Vi foretrekker at du søker om bostøtte elektronisk. Dersom du ikke kan søke elektronisk, må du fylle ut papirskjema og sende dette i posten til Lyngen kommune. Du kan ikke sende dette skjema på e-post.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Du får svar innen den 20. neste måned.
Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Lenke til elektronisk søknad

Papirsøknad sende du til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen:

hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)

hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)

hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen

hvis boutgiftene endrer seg

hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Slik klager du på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Benytt Husbanken sine sider til hjelp og veiledning eller ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp, tlf. 77 70 10 00.