Avfallsservice har ansvaret for slamtømming av private slamavskillerer i Lyngen. Tømming skjer normalt mellom perioden mai til oktober. Helårsboliger tømmes normalt annet hvert år, og fritidsboliger hvert tredje år.  I noen tilfeller kan årlig tømming av helårsboliger være nødvendig eller påkrevd.

Det vil bli annonsert på hjemmesiden til Avfallsservice Hjem - Avfallsservice AS, SMS og facebook når slamtømmingen starter i de ulike kommunene. Det året man har tømming må man merke tanken med stake som er påført gnr / bnr.  Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tanklokk ikke er dekket av jord, gress o.l. Manglende merking av tank kan medføre gebyr.