Lyngen kommune har flere reglement og retningslinjer for oss som jobber i organisasjonen. Disse finner du i Compilo, men de viktigste har vi også publisert her på hjemmesiden vår.