Vinterdrift og brøyting

Hvem har ansvaret?

Kommunen har ansvar for brøyting av det kommunale vegnettet og kommunale parkeringsplasser. Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på europa-, riks- og fylkesveier. 

Brøyting og strøing av kommunale veier

For kommunale veier skal brøyting utføres slik at veien er kjørbar senest klokken 06.30 om morgenen. I løpet av dagen vil brøyting iverksettes ved 10 cm snøfall. Etter klokken 23.00 brøytes det bare hvis spesielle forhold foreligger. Ved store snøfall, blir alt mannskap kalt ut og brøyter etter oppsatte ruter. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig, men det kan ta noe tid å få brøytet alle veier/gater.

Sandstrøing utføres etter behovsvurdering foretatt av brøytemannskap. Glatte veier kan punktstrøs først i svinger, veikryss, busslommer, kurver og bratte bakker før en eventuell helstrøing påbegynnes. De mest trafikkerte veier brøytes og sandstrøs først.

Du kan lese mer detaljert om instruks for vinterdrift her:

Instruks for vinterdrift av kommunale veier og plasser inkludert kosting.pdf

Feiing av veier

Feiing av veier starter opp når forholdene tilsier at feiing kan starte. Kommunen bestreber å få feiet alle kommunale veier innen 17.mai.

Veilys

Veilysene i Lyngen kommune tennes 1. september og slukkes 1. april.

Innmeldte feil sendes av kommunen til drift i slutten av hver måned. Arbeidet med retting av enkeltlyspunkt og roder starter i begynnelsen av hver måned.  

Belysning av vei-trafikkarealet over Lenangsstraumen bro ligger under ansvarsområdet til Troms og Finnmark Fylkeskommune. Område- og varselsbelysning for båttrafikk driftes av Kystverket.

Vedlikehold

Det er kommunens ansvar å sørge for vedlikehold av kommunale veier med tilhørende fortau og gang- og sykkelstier. Noe vedlikehold gjøres av kommunen egne tjenester for infrastruktur, mens noe arbeid gjøres av entreprenører etter avtaler med kommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier, mens Statens vegvesen har ansvar for riks- og stamveier/europaveier.

For private veier og eiendommer er det huseier, veilag, eller den som leier eiendom/gården, som har ansvar for drift og vedlikehold.

Slik melder du feil og mangler

For riks- og fylkesveier melder du til Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

For kommunale veier og veilys: 

Tidsrom

Meldes til

mandag-fredag

klokken 08.00-16.00

post@lyngen.kommune.no eller

tlf. 77701000

mandag-fredag

klokken 16.00-07.30

Vakttelefon for teknisk drift tlf. 400 28 634

lørdag og søndag

Vakttelefon for teknisk drift tlf. 400 28 634

Befolkningsvarling via SMS

Lyngen kommune benytter Everbridge Befolkningsvarsling. Teknisk drift benytter denne løsninga til varsling av arbeid på vann og avløpsanlegg og veiarbeid. Innbyggere vil bli varslet ved hjelp av SMS eller telefonoppringning.

For at vi skal kunne bruke dette, trenger vi oppdatert kontaktinformasjon fra alle husstander, fritidsboliger og bedrifter.

Innbyggerportalen brukes til å registrere eller oppdatere egen kontaktinformasjon i forhold til varsling. Det gjelder også kontaktpersoner i bedrifter. Hvis du eier en fritidsbolig i Lyngen kommune har du anledning til å legge inn adresse og telefonnummer, og dermed får du også varsel fra Lyngen kommune.