Gravemelding skal sendes for områder i Lyngen kommune hvor ledningsnett eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, samt offentlig trafikkareal.

Søknad om gravemelding.

Geomatikk AS utfører en landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av en rekke ledningseiere. Geomatikk AS sender informasjon om kabler og annen infrastruktur i grunnen direkte til de som skal utføre gravearbeidene.

Geomatikk har elektronisk saksbehandling og entreprenør må sende egen søknad til gravemeldingstjenesten https://gravemelding.no/

Tilbakemeldinger til kunder gis i samme portal.

Under er opplistet ledningseiere som ikke har avtale med Geomatikk og entreprenør/ byggherre må sende egen gravemelding til disse:

NetteierAvtaleEpostadresse
Kvalvik og Omegn Vannverk SAIngen avtale 
Karnes-Oksvik VassverkIngen avtale 
Småkraft ASIngen avtalearnulf.rokke@smaakraft.no
Statens Vegvesen - Region NordIngen avtalefirmapost-nord@vegvesen.no
Lyngen KommuneIngen avtalepost@lyngen.kommune.no
Avinet ASIngen avtaleeivind@avinet.as

Politi ved graving i vei

Lyngen kommune
Det søkes elektronisk til Lyngen kommune  https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=250&externalId=5536&languageCode=nb. Søknaden skal være vedlagt kart m/skravert grave-område.