Hva kan du melde bekymringer om?

  • helsetilstanden i hverdagen
  • psykisk helse
  • personens oppfølging i et behandlingsforløp
  • effekt av behandling
  • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
  • svikt i hjelpeapparatet

Slik sender du bekymringsmelding

Dersom du vet hvem som er fastlegen til den antatt syke, er det beste å sende bekymringsmeldingen rett dit.

Bekymringsmelding bør inneholde:

  • navnet på den du er bekymret for  
  • fødselsdato og adresse 
  • kontaktinformasjon til avsender
  • Beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler