Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamets kan tilby

 • Kartlegging av situasjonen gjennom samtale med pasient og pårørende
 • Utredning i samarbeid med fastlege
 • Informasjon om støtteapparat
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging og veiledning av pasient og pårørende

Hvem kan ta kontakt?

 • personer med hukommelsesvansker
 • pårørende/venner
 • helsepersonell i kommunen
 • fastleger

Symptomer på demens

På et tidlig stadium av demenssykdommen kan det være vanskelig for pårørende å forstå at personen har demens. Pårørende kan gjerne reagere på at personen har:

 • endret oppførsel
 • sviktende korttidshukommelse
 • svikt i dømmekraft
 • vansker med kommunikasjon
 • problemer med å mestre dagliglivets gjøremål

Mange pårørende beskriver at demenssykdommen kom snikende og at de ikke hadde merket endringene før venner eller familie påpekte det.

Den som får demens vil som regel selv merke at det er noe som er galt. Mange kan tidlig i sykdommen bagatellisere endringene og si at det er noe som kommer med alderen, andre kan bli redde eller føle seg deprimerte.

Les mer om demens og symtomer på helsenorge 

Derfor er det viktig å utrede demens

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten

 • personen er under 65 år

 • personer med rask sykdomsutvikling

 • personer som har store utfordringer knyttet til atferd

 • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenesten gjøres av fastlegen.