Lyngen kommune foretar vielser på rådhuset eller der brudeparet ønsker det. Annet sted kan avtales med den dere ønsker å bli viet av.

Det er tre som har vigselsmyndighet i Lyngen: ordfører Eirik Larsen, varaordfører pål J. Andreassen og økonomisjef Hilde Grønaas Størseth.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen, du finner all nødvendig informasjon på deres sider: Veien til ekteskapet - steg for steg. 

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Attesten må leveres eller sendes til Lyngen kommune senest 14 dager før vielsen.

Du kan levere attesten på rådhuset, sende den via eDialog, per e-post til postmottaket eller vigsler eller i posten til:

Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 Lyngseidet

Tidspunkt og pris for vielse

Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.

Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og kommunen.

Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale - se Priser. Informasjon om dette skal gis i god tid.