Dette kunnskapsgrunnlaget har som mål å gi et overblikk over status og utviklingstrekk i kommunen. I heftet kan du se en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, barn og unge, arbeids- og næringsliv, klima og natur, areal og bolyst og attraktivitet.

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), med nyeste tilgjengelige tall fra databasen. I relevante tilfeller er tall fra andre Nord-Tromskommuner, tiltakssonen, fylket og Norge som helhet brukt til sammenligning. Ulike forskningsrapporter er brukt for utgreiing og underbygning av sentrale temaer.
 

Kommunene i Nord-Troms Plan og Eiendom samarbeidet, Skjervøy. Nordreisa, Lyngen og Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono, omtales i dokumentet som “samarbeidskommunene”.