Gjeldende handlingsdel 2024-2027

Du kan laste ned gjeldende handlingsdel herfra: Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024