Kommunestyret varsler oppstart av utarbeidelse av kommunedelplan for forebygging iht. plan og bygningsloven § 11-12, samtidig som forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan og bygningsloven § 11-13 og 11-14

Selve planprogrammet finner du under Vedlegg.

Høringsinnspill sendes ved bruk av skjema Høringsuttalelse som du finner under.

Høringsfrist: 20. mai 2024