4J 7ApRSX 9LOXLhw 4cKFixaANm 3 HzjMCjAih 3QTAAAAAElFTkSuQmCC

Har du bolig til flyktninger?

Lyngen kommune skal bosette inntil 55 flyktninger i 2024. Vi ønsker derfor å leie boliger i hele kommunen. 

Kriterier for mulig utleie

Følgende kriterier gjelder for mulig utleie:

  • Boligen må være godkjent for boligformål eller utleie. 
  • Boligen må ha varmekilde i alle beboelsesrom og fastmontert belysning. 
  • Boligen må ha røykvarslere og brannslukkingsutstyr etter gjeldende regelverk. 
  • Boligen/husværet må ha egen inngang med egen nøkkel. 
  • Kostnader som kommunale avgifter og renovasjon skal inngå i leieprisen. 

Eventuell kontrakt inngås med Lyngen kommune som vil framleie boligen til flyktningen.  

Utleier får husleien betalt fra Lyngen kommune.

Før overtagelse vil kommunen i samarbeid med utleier foreta en gjennomgang av boligen ved å lage en felles rapport med bilder som dokumenterer standard og tilstand.

Hvis du har en bolig å leie ut, eller om du har spørsmål, ta kontakt med flyktningkonsulent Camilla van Gemert på telefon 41 46 44 92 eller e-post: camilla.van.gemert@lyngen.kommune.no