Det er kommunen som har ansvar for at navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf. Lov om stedsnavn

Brevet fra kartverket kan du lese her. Kart som følger navnesaken finner du her

Dersom du har innspill i saken ber vi om at høringssvar sendes inn ved hjelp av skjema under innen 6.08.2024

For mer informasjon kan saksbehandler kontaktes på tlf. 400 28 559.