Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål English
A A A

Kunngjøring enerett tildelt Avfallservice AS

Published
ingress_lyngentrappa_mørketidslys

I kommunestyret 02.04.24 i sak 25/24 ble det fattet følgende vedtak:

1. Lyngen kommune bekrefter herved tidligere tildelte enerett til Avfallsservice AS. Eneretten gjelder utførelse av lovpålagte oppgaver med å handtere husholdningsavfall og slam.
2. Eneretten kan helt eller delvis videretildeles et annet offentligrettslig organ, dersom vilkåra for dette er oppfylt.
3. Vedtaket kunngjøres på kommunens hjemmesider   

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk