Slipper du ut fett fra tilbereding og behandling av matvarer i vask eller toalett, kan dette føre til:

 • tette avløpsrør og kloakkstopp. Dette kan påføre skade på både hus og miljø.
 • problemer med pumper og renseanlegg.
 • skadedyr i kloakken

Olje i avløpsrørene kan føre til:

 • forurensning.
 • driftsproblemer i avløpsnettet og renseprosesser.

 

Hvem må ha oljeutskiller?

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling, som enten har vaskeplass, smørehall, sørvishall eller lignende

Oljeholdig avløpsvann er vann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. 

 

Oljeutskiller må installeres av firmaer med nødvendig kompetanse.

Virksomheter som må ha oljeutskiller, må til enhver tid ha en gyldig avtale med et tømmefirma for tømming, kontroll og prøvetaking. Det skal tas prøve én gang per år.

 

Hvem må ha fettutskiller?

 • restauranter
 • gatekjøkken/kiosker
 • kafeer
 • næringsmiddelsindustri som produserer fettholdig avløpsvann
 • kantiner

Krav om utskiller kan også gjelde virksomhet som ikke er nevnt over.

Fettutskiller må installeres av firmaer med nødvendig kompetanse.

 

Du må søke tillatelse

Virksomheter som slipper ut avløpsvann som inneholder olje eller fett, må søke om tillatelse til dette.