Dette tilbudet er gratis.

For mer informasjon trykk på linken under.

Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Lyngen - Kreftforeningen