Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Pris

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Ønsker du å bli fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen, og krever ingen spesiell utdanning. Noen ganger gjelder arbeidet enkeltpersoner, andre ganger en gruppe, kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år.
  • Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet og  engasjement er viktige egenskaper.
  • Du må være trygg på deg selv, ha godt humør, evne til å motivere og samtidig sette grenser.

Dette kan vi tilby deg: