Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET

Sentralbord 77 70 10 00

Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Ansatteliste
Last-, firstname Title Phone
, Lyngen kommune post@lyngen.kommune.no 77 70 10 00

Administrasjonen

Kjærvik, Stig Konst. rådmann 400 28 510
Sørensen, Liv-Merethe Kommunalsjef helse og omsorg 400 28 523

Barnevern

Konst Backe Samuelsen, Catarina Barnevernkonsulent 400 28 649
Letto, Gunn Barnevernskonsulent 400 28 519
Mortensen, Tone Barnevernsleder 400 28 512
Sherbakova, Julia Barnevernspedagog 400 28 513

Eidebakken skole

SFO 95255230
Arlauskiene, Ingrida Assistent 95 255 237
Bjørklund, Renate Avd.leder mellomtrinn / kontaktlærer 95 255 224
Bostad, Trude Lærer 95 255 238
Corneliussen, Tord IKT-ansvarlig 95255258
Eidebakken, skole E-postadresse 95 255 255
Ellingsen, Ingebjørg Lærer 95 255 250
Fagerborg, Edel Assistent sfo og skole 95 255 230
Finnes, Astri Røset Lærer 95 255 246
Forsaa, Vidar lærer 95 255 242
Fyhn, Brita Lærer 95 255 251
Fyhn, Nina Steinberg Lærer 95 255 243
Fyhn, Tone Assistent sfo og skole 95 255 234
Garfjell, Øystein Avdelingsleder ungdomstrinnet 95 255 223
Georgsen, Terese Lærer 95 255 236
Gulbrandsen, Guro Lærer 95 255 241
Hansen, Henning Lærer 95 255 252
Hansen, Jørn Willy 95 255 240
Helmersen, Lill Lærer 95 255 247
Hoe, Kathrine Sekretær 95 255 255
Iversen, Tone Rektor 95 255 222
Jørgensen, Astrid Lærer 95 255 236
Jørgensen, Trond-Ivar Lærer 95 255 238
Karlsen, Hanne Christine Lærer 95 255 253
Kristiansen, Heidi Assistent skole 95 255 239
Kviteberg, Stian Vernepleier 95 255 237
Larsen, Gerd Rådgiver 95 255 226
Larsen, Hanne Lill Skogheim Lærer 95 255 235
Larsen, Kari-Anne Liafjell Lærer 95 255 249
Larsen, Linn Cathrin Lærer
Larsen, Rita Lærer 95 255 234
Lien, Kyrre Lærer 95 255 242
Mælen, Anette Lærer 95 255 248
Nilsen, Jill Karin Assistent 95 255 236
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad Sekretær 95 255 255
Rydningen, Nina Assistent 95 255 241
Rygh, Tormod Assistent skole 95 255 237
Sandstrand, Elin Assistent 95 255 238
Sandvik, Anna Kari Lærer 95 255 236
Skjerve, Reidar Lærer 95 255 240
Skogheim, Annie Eline Lærer 95 255 235
Solberg, Bodil Anita Avdelingsleder småtrinnet 95 255 225
Steinberg, Inger-Lise Lærer 95 255 244
Sørensen, Elisabeth Bruvold Lærer 95 255 239
Utsi, John Henrik Lærer 95 255 237
Valberg, Ingvild Lærer 95 255 235
With, Wigdis Willysdatter Lærer 95 255 234

Eidebakken skole - voksenopplæringa

Johnsen, Audun Avd.leder voksenopplæringa 97659204
Olsen, Camilla Lærer 95 255 228
Rognli, Guro Lærer 95 255 228

Helse og omsorg

Larsen, Lillian Rådgiver 400 28 518
Samuelsen, Anette Ergoterapeut 77 71 17 02

Helsestasjonen

Frøjd, Birgitta Jordmor / Helsesykepleier 77711716
Nordli, Anne-Hilde Helsesykepleier 77711717
Valø, Hilde Ledende Helsesykepleier 77711718

Hovedtillitsvalgt

Andreassen, Pål Hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund
Bostad, Trude Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 95452576
Karlsen, Lene Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbundet
Kleveland, Wenche Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 46506507

Hovedverneombud

Jakobsen, Ingunn Hovedverneombud 95441566

IKT

Hansen, Dag Ove IKT konsulent 400 28 511
Samuelsen, Svein Fagleder IKT 99599348
Ødegaard, Finn-Tore IKT konsulent 400 28 521

K-sekretariatet IKS

Haugen, Audun Seniorrådgiver 77 78 83 43

Kavringen barnehage

Johansen, Agnes Ped.leder Musøre 400 28 613
Kavringen, Barnehage E-postadresse 400 28 633
Larsen, Berit Dyrstad Enhetsleder/styrer 400 28 633
Ludvigsen, Bente Ped.leder Kråkefot 400 28 614
Solås, Vibeke

Knøttelia barnehage

Krøkebærtua 40028647
Grønbakk, Liss E-postadresse 40028611
Grønnbakk, Liss Enhetsleder/ styrer 40028611
Strand, Ottar Assistent

Kommunekassen

Mboob, Ibrahima Kommunekasserer 40028538
Olsen, Aud-Hilde Sekretær - kommunale avgifter 40028505
Samuelsen, Halvard Avdelingsleder skatt 40028539
Skatteoppkreveren, Lyngen E-postadresse 40028539

Kultur

Hansen, Åse Enhetsleder/Bibliotekstyrer 40028550
Sørensen, Hege Kulturkonsulent (vikar) 40028593

Kulturskolen

Hansen, Marianne Holst Lærer 48261971
Ringbakken, Bård Enhetsleder/rektor 93203089

Lenangen barnehage

Eriksen, Angela Enhetsleder 40028610
Kristiansen, Stine Barnehagelærer 40028610
Lenangen, barnehage E-postadresse 40028610
Liestøl, Liv Assistent

Lenangen omsorgssenter

Hjemmetjenesten 40028626
Kjøkkenet 40028625
Vaktrom 40028623
Krag, Gøril Enhetsleder 40028624
Myreng, Harriet Omsorgsarbeider/kontorfullmektig 40028627

Lenangen skole

Andreassen, Pål Lærer
Bolstad, Cecilie Lærer
Eliassen, Evy Assistent
Eliassen, Geir Kåre Lærer
Hansen, May-Tone Barne- og ungdomsarbeider
Jensen, Aina Lærer
Larsen, Bodil Rektor 40028588
Lenangen, Skole E-postadresse 40028590
Lillevik, Bjørn Lærer/Avdelingsleder b-trinnet
Lillevik, Ellinor Barne- og ungdomsarbeider
Lund, Jessica Lærer/Rådgiver
Ribe, Rita Lærer
Robertsen, Kjell Ivar Lærer/ avd.leder u-trinnet/ kontakt Jægervatn leirskole 40028589
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad Sekretær 40028590
Vikten, Åse Mona Lærer

Lyngen Legekontor

Lyngen, Legekontor Legekontoret@Lyngen.nhn.no 400 28500

Lyngsdalen oppvekstsenter

Eidet, Line Ped.leder
Einebakken, Lena Barne- og ungdomsfagarbeider 40028607
Grønvoll, Hildegunn Sekretær/lærer 40028606
Halvorsen, Peggy Lærer 40028606
Larsen, Eirin Rektor 40028605
Lyngsdalen, Oppvekstsenter E-postadresse 40028606
Rodahl, Liz Lærer 40028606

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Fysioterapiavdelingen 77711714
Grønvoll, Inger Nysted Økonomikonsulent 77711705
Grønvoll, Lise Nysted Kommunefysioterapeut 77711710
Jensen, Inger-Lise Sekretær helsestasjon 77711704
Lyngstunet, Helse- og omsorgssenter 77711700
Nesheim, Sjur Kommunepsykolog 40028639
Osvaldsen, Vigdis Kjøkkensjef 77711708
Skogvang, Monika O. Sekretær, pleie/omsorg 77711700
Utsi, Svein Arne Ambulerende vaktmester 95175560

Lyngstunet, Hjemmetjenesten

Grønvoll, Ingvild Enhetsleder 916 16 936

Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD

Odden, Torunn Enhetsleder 777 11 749

Lyngstunet, Langtidsavdeling

Elveslett, Janne Enhetsleder 400 28561/ kontor 777 11745
Karlsen, Lene Sykepleier 77711700

Nord-Troms brannvesen

Grøtterud, Odd-Harald Branninspektør 960 97 752
Kviteberg, Gry-Hege Feier 960 97 756
Nilsen, Nils-Arnold Brannsjef i Nord-Troms 960 97 750

Oppvekst

Holst, Anette Kommunalsjef oppvekst og kultur 400 28 559

Oppvekst og kultur adm.

Eggen, Ann-Kristin Prosjektmedarbeider
Olsen, Kåre Bjørnar Prosjektarbeider, klubbarbeider, utekontakt/ungdomskonsulent 40028622
Strøm, Astrid Seniorrådgiver 40028525

Ordfører

Johnsen, Dan Håvard Ordfører 40028560

Personvernombud

Sjølstad, Torbjørn Personvernombud 92641058

Rus og psykisk helse, Solhovlia

Berglund, Eva Spesialsykepleier 476 41 519
Johansen, Unni Psykiatrisk sykepleier 916 16 843
Steinvik, Geir-Erik Enhetsleder 400 28 630
Wikbo, Elin Sykepleier 400 28 642

Rådmannens stab

Grønaas, Hilde Økonomisjef 40028555
Haugen, Aud Sekretær Servicekontoret 40028503
Henriksen, Åse Arkivleder 400 28 509
Holm, Edel Sekretær lønn 40028540
Isaksen, Inger-Helene Konsulent 40028524
Isaksen, Tom Jarle Rådgiver økonomi 40028528
Jacobsen, Hanne Droge Sekretær Servicekontoret 400 28546
Karlsen, Kåre Prosjektleder 95126479
Langgård, Peter Personalleder 40028531
Larsen, Ellinor Rådgiver 400 28 506
Lyngdal, Tone Nysted Sekretær Servicekontoret 400 28 507
Nilsen, Tove Konsulent lønn 40028541
Nordli, Kjell Kommunale boliger 400 28505
Pascoe, Carol Kommuneoverlege 91802990
Robertsen, Ida Kristine Lærling 400 28542

Solhov bo- og aktivitetssenter

Aktivitetssenter 40028619
Berg, Elin Vernepleier 1 40028618
Olsborg, Marit Enhetsleder 40028615
Pettersen Karlsen, Aud Avdelingsleder 40028616
Solhov, bo- og aktivitetssenter 40028616

Teknisk avd.

Bårdsen, Arne Arbeidsleder 950 26 333
Ditlefsen, Beathe Konsulent byggesaker 400 28 522
Dreyer, Rudi Vaktmester maskinkjører 400 28 638
Eriksen, Tor Vakmester 901 92 278
Fjellstad, Kåre Leder teknisk avdeling 400 28 631
Jegervatn, Berit Avd.ingeniør vann og avløp 40028536
Johansen, Rune Vaktmester 901 92 253
Langgård, Jan Erik Vaktmester 971 67 113
Larsen, Morten Boye Vaktmester 400 28 644
Mackay, Kjell Gunnar Vaktmester 480 31 799
Skog, Edmund Avd.ingeniør kart/oppmåling 400 28 549
Skogvang, Bjørg Konsulent 400 28 535
Sørensen, Asbjørn Vaktmester 95063184
Wikbo, Willy Vaktmester 400 28 646

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben Enhetsleder 40028640

Utviklingsavd.

Gemert, Line van Varaordfører 90775702

Utviklingsavdeling

Høgtun, Daniel Kommuneplanlegger 400 28 526
Størseth, Terje Jordbrukssjef 480 77 097
Torstad, Elisabeth Skogbrukssjef i Nord Troms 400 28 515
Language Norsk - Norwegian